DAAD/Wenzel

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงเยอรมนี ต่างก็มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือต่อกัน DAAD ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเยอรมันในการเสริมสร้างเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา ศูนย์บริการข้อมูลของเราในประเทศไทยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและคำปรึกษาสำหรับการก่อตั้งโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและเยอรมัน

เพิ่มเติม (เป็นภาษาอังกฤษ)

iStockphoto

โครงการสำหรับศิษย์เก่า DAAD

สำหรับ DAAD การสิ้นสุดโครงการทุนทุนหนึ่งเปรียบเสมือนการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ที่เคยได้รับทุน DAAD เรามีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า DAAD ต่อไป พร้อมกันนั้นก็อยากจะให้คุณได้ทำความรู้จักกับสมาชิกศิษย์เก่าคนอื่น ๆ โดยผ่านทางโปรแกรมทุนสนับสนุนสำหรับศิษย์เก่า การจัดโครงการ เช่น การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า หรือกิจกรรมต่าง ๆ

เพิ่มเติม (เป็นภาษาอังกฤษ)

โครงการสำหรับศิษย์เก่า DAAD