Workers of DAAD consultation

ศูนย์บริการข้อมูล DAAD กรุงเทพฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือคุณในการไปศึกษาต่อในเยอรมนี

เราสามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนักศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเยอรมัน ทั้งหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยเยอรมันอีกด้วย

คุณสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตามวันและเวลาเปิดทำการ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์            10.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.

วันพุธ                10.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.

วันศุกร์              10.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น.