ทีม DAAD ประเทศไทย
ทีม DAAD ประเทศไทย

ศูนย์บริการข้อมูล DAAD

DAAD/Thailand

ดร. เก-ออร์ก แฟร์ไวเอิน

ติดต่อได้ที่: georg.verweyen@daad.or.th

DAAD/Thailand

ประกายแก้ว ทองทวีผล

ติดต่อได้ที่ : prakaikaew.t@daad.or.th

DAAD/Thailand

อิศราภรณ์ กิตติวิศิษฎ์

ติดต่อได้ที่: info@daad.or.th


อาจารย์ของ DAAD

Streit/private

ดร. อันท์เย่อ ชไตรท์

ติดต่อได้ที่ : streitantje@daad.or.th

Schuldt/private

ดร. ลัสเซอ ชุลท์

ติดต่อได้ที่: lasse.schuldt@daad.or.th

Baldes/private

ดร. เดียร์ค บัลเดส

ติดต่อได้ที่: dirk.baldes@daad.or.th

Brezing/private

ดร. อเล็กซ์ เบรซิง

ติดต่อได้ที่: alex.b.mesd@tggs-bangkok.org