DAAD/Wenzel

โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงเยอรมนี ต่างก็มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในโครงการความร่วมมือต่อกัน DAAD ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเยอรมันในการเสริมสร้างเครือข่ายในระดับอุดมศึกษา ศูนย์บริการข้อมูลของเราในประเทศไทยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและคำปรึกษาสำหรับการก่อตั้งโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและเยอรมัน

Mehr