ทุน Helmut-Schmidt-Programme (Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance - PPGG) มีจุดประสงค์สนับสนุนบุคลากรในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลางและประเทศยูเครนที่มุ่งมั่นส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมในสังคม รับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี และไม่อยู่เยอรมนีนานเกิน 15 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ 2 จาก 8 หลักสูตรใน 8 มหาวิทยาลัยในเยอรมนี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนดังกล่าวสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่  หรือจากเอกสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับทุน

หลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตรที่เปิดในกลุ่มทุนนี้ได้แก่

หลักสูตร Master of Public Policy(MPP), Hertie School of Governance, Berlin (เป็นภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร Master of Arts in Development and Governance, Universität Duisburg-Essen (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร Master of Public Policy (MPP), Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

หลักสูตร Public Economics, Law and Politics (PELP), Leuphana Universität Lüneburg (สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน)

หลักสูตร Master in Management in Non-Profit-Organisations, Hochschule Osnabrück (สอนเป็นภาษาเยอรมัน)

หลักสูตร Master of Democratic Governance and Civil Society, Universität Osnabrück (สอนเป็นภาษาอังกฤษและเยอรมัน)

หลักสูตร Master of Governance and Public Policy, Universität Passau (สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน)

หลักสูตร Master of Public Management (MPM), Universität Potsdam (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

สำหรับการสมัครผู้สมัครจะต้องสมัครตรงไปที่มหาวิทยาลัยตามขั้นตอนที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหลักสูตร หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ DAAD Informaction Centre ได้เช่นกัน