สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุน Research Grants
- Research Grants - Doctoral Programmes in Germany
- Research Grants - One-Year Grants
- Research Grants - Bi-nationally supervised Doctoral Degrees (Sandwich-Programme)

หรือทุน Research Stays
- Research Stays for University Academics and Scientists
- Study Visits for Academics - Artists and Architecture
- Re-Invitation Programme for Former Scholarship Holders

ที่กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 15 ตุลาคมนี้
ผู้สมัครสามารถอัพโหลดเอกสารขึ้นไปบน Portal ได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2017 และส่งใบสมัครส่วนที่เป็น hard copy มาที่ DAAD Information Centre ได้ภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017

ผู้สมัครที่ต้องการนำเอกสารมาส่งในวันศุกร์ที่ 13, วันเสาร์ที่ 14 หรือวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคมนี้ สามารถนำเอกสารมาใส่กล่องที่เตรียมไว้หน้า DAAD ได้ค่ะ (จะมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมันคอยดูแลกล่องเอกสารไว้ให้ค่ะ)

รายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการสมัครสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/GJnh1t