ทีมงาน

เจ้าหน้าที่ DAAD ประเทศไทย

ศูนย์บริการข้อมูล DAAD

ประกายแก้ว ทองทวีผล

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและธุรการ

อิศราภรณ์ กิตติวิศิษฎ์

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและธุรการ

อาจารย์ของ DAAD

Matthias Krumpholz

อาจารย์ DAAD ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Dustin Hoffmann

อาจารย์ DAAD ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Martin Reißaus

อาจารย์ DAAD ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โฆษณามหาวิทยาลัยเยอรมัน

Discover the business of tomorrow – enhance your career opportunities ...

The full-time MBA in International Management at Pforzheim University combines a classical management education with the most relevant future topics: Innovation Management, Sustainable Globalization a...

เพิ่มเติม

Kick-start your future career in Financial Management at Coburg Univer...

If you are interested in management and finance our premium MBA program Financial Management could be just right for you! The program features an optional Dual Degree from USC Australia and a Bloomber...

เพิ่มเติม
1/2

ติดต่อ

 • DAAD Information Centre Bangkok

  18/1 ซอยเกอเธ่ ถนนสาทร 1 10120 กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์: +662 2868708-9 (Telephone call might not be available because our staff members are working remotely)
  อีเมล: info@daad.or.th

  Facebook: DAAD Thailand
  DAAD LINE Official 

  เวลาเปิดทำการ
  ท่านสามารถนัดหมายเพื่อปรึกษาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ DAAD ได้ตามวันและเวลาทำการ

  ปรึกษาข้อมูลที่ออฟฟิศ 
  วันจันทร์ – วันอังคาร เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
  ปรึกษาข้อมูลทางออนไลน์ผ่าน Zoom 
  วันพุธ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.